ВЕРИГИ ЗА СНЯГ
Шоуруми в: СофияВарнаБургас

Изпратете ни запитване
За поръчки:
0884 02 07 07
Вериги на изплащане
Целево финансиране на покупки с "Ти Би Ай Кредит"

кредит


Уважаеми клиенти,


Аутопартс-БГ ЕООД Ви предлага възможност да закупите желаните от Вас стоки на изплащане чрез услугата на Ти Би Ай Кредит ЕАД (вижте условията). Сумите се отпускат целево за покупка на стоки с цена 150.00 до 10 000 лeвa. За целта е необходимо да попълните следните документи:

Можете да попълните необходимите документи и на място в магазина с помощта на наш консултант. Ако желаете можете да ни ги изпратите и сканирани на e-mail адрес: office@verigi.net. След получаване на документите ние ще се свържем с Вас, за да уточним всички подробности.

TBI калкулатор* за стоки на лизинг:

*В полето въведете цената на желаната от Вас стока.


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ
НА ПОКУПКИ КЪМ „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД


1. Изисквания:


За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:

  • минимална стойност за финансиране 150 лв.
  • срок на погасяване – до 36 месеца;
  • без първоначална вноска;
  • на равни месечни вноски;

3 . Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

  • Данни от личната карта на Клиента.
  • Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

  • Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
  • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
  • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране”
  • Искане за финансиране попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст" Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:
Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.